Fantasy fallen ängelFantasy är ett samlingsnamn på fiktion som utmärks av att magi och/eller olika typer av övernaturliga fenomen har en viktig roll. Ofta utspelar sig fantasy i andra världar, där magin är en viktig beståndsdel. Men det finns även fantasyberättelser som utspelar sig i vår värld, och där det övernaturliga finns gömt under ytan. Detta gör att det inte alltid är helt lätt att dra skiljelinjen mellan fantasy och skräck.

Det är snudd på omöjligt att säga när den första fantasyberättelsen skrevs. En viktig bakgrundsfaktor är nämligen om författaren tror på de fenomen som beskrivs i berättelsen eller inte. Eftersom det inte går att fråga de som nedtecknade exempelvis sagorna om Kung Arthur och hans riddare vad de ansåg om sanningshalten i berättelserna kn vi inte veta om vi ska betrakta det som fantasy eller inte.

Fantasyns rötter

De första berättelser som inkorporerade fantastiska element av olika slag, och som vi vet skrevs av personer som hittade på egna världar, var berättelser för barn. Idag förknippar vi fantasy framför allt med berättelser som utspelar sig i världar som liknar Europa under medeltiden, med kungar, riddare och hovliv. En som hämtat mer än lite inspiration från den turbulenta västeuropeiska medeltiden är amerikanen George RR Martin, vars romaner ligger till grund för den populära tv-serien Game of Thrones.

Den första berättelsen som kombinerade element från sagor med en medeltidsvärld var skotten George MacDonalds The Princess and the Goblin. Denna var, som många sagor, en berättelse för barn. MacDonald skrev även den första fantasyberättelsen för vuxna: Phantastes. MacDonald var en stor isnpirationskälla för några av det tidigare 1900-talets mest kända fantasyförfattare, som JRR Tolkien och CS Lewis.

I början av 1900-talet skrev flera av den tidens största engelskspråkiga författare, som Rudyard Kipling och Edgar Rice Burroughs, fantasyberättelser i den då mest populära undergenren: den om försvunna världar. Efter andra världskriget slog Robert E Howards berättelser om Conan Barbaren igenom, men det var först på 1960-talet, då Tolkiens böcker blev populära, som fantasy slog igenom på allvar.