Finns det något obestridligt faktum människor överlag talar mindre om än döden? Med tanke på hur allmängiltigt det är skulle många nog säga att det är förvånande hur liten plats ämnet tar i västerländsk kultur.

Komikern Jerry Seinfeld drog en gång ett skämt som tog avstamp i en enkät som visade att fler amerikaner var rädda för att tala offentligt än för att dö. Seinfeld drog i och med det slutsatsen att de flesta föredrog att vara den som låg i kistan framför att vara den som höll talet på begravningsfikat efteråt. Skämtet och enkäten säger nog dock mer om hur människor fungerar än vad som verkligen skrämmer dem. För de flesta framstår nog döden som betydligt mer abstrakt än att hålla tal. Att tala publikt är trots allt någonting de flesta någon eller några gånger i livet tvingas göra. Dör gör människor bara en gång.

Ett faktum som drabbar alla

dödenDöden är ett faktum som alla människor tvingas möta, åtminstone en gång i livet, men för de flesta fler gånger i samband med att närstående avlider. Som författaren Mark Twain en gång sa är det bara två saker som går att ta för givna i livet: döden och att betala skatt. ABC Lilla Begravningsbyrån är en begravningsbyrå i Stockholm som kan hjälpa till med alla delar runt en begravning – från planeringsstadiet och eventuella juridiska frågor till själva begravningen. I och med deras breda kunskaper om alla situationer som kan inträffa runt en begravning kan de dessutom fungera som ett viktigt stöd i vad som kan vara ett av ditt livs svåraste stunder. Många tycker att det är svårt att tänka kring sin egen död, vuxna såväl som barn, så till den grad att det leder till svår och återkommande ångest i vardagen. Hur kan du göra för att få bättre grepp om ett faktum som för många är ogreppbart? Det finns inga enkla svar på detta, men det finns några råd som förhoppningsvis kan göra det lättare.

Några råd

andeDet finns som sagt inget enkelt sätt att komma över svår dödsrädsla. Om ångesten är såpass svår att den påverkar dig i din vardag bör du överväga att uppsöka hjälp hos vården. Om ångesten inte är fullt så svår återstår att söka tröst i filosofins värld. Om det är till någon tröst finns det undersökningar som visat att människor som vet att de ska dö inom en snar framtid känner mindre rädsla för döden än genomsnittet. En möjlig slutsats, som också kan innebära viss tröst, är att det är dödens närhet som skänker livet mening.

Några tankar du kan bära med dig:

Fjärran från tankar om avkoppling och mindfullness går det att se på meditation som en övning i att dö. Att uppleva en fridfull tomhet menar många meditatörer är det mest effektiva sättet att råda bot på svår dödsskräck.

Den antike grekiske filosofen Epicurus sa om döden att ”där jag är, är inte döden, där döden är, är inte jag”.

Det må verka abstrakt, men faktum är att vetenskapen faktiskt inte har någon tydlig definition av vad livet är för något – med det i åtanke är kunskapen om döden ännu mindre.