Science fiction kallas ofta för idélitteratur. Genren är ofta ett sätt att utforska konsekvenserna av förändringar i samhället.

Vanligast är att dessa förändringar är av teknologisk natur, exempelvis resor i yttre rymden, resor i tiden eller avancerade robotar. Men förändringarna kan även vara av politisk, moralisk eller social karaktär. Det är även vanligt med parallella universa, liv på andra planeter och teorier om mänsklighetens ursprung i science fiction-filmer och böcker.

Den första scifi-berättelsen

Det är svårt att säga vilken som var den första science fiction-berättelsen, inte minst eftersom många av de teman som återfinns i modern science fiction även återfinns i urgamla myter. Många hävdar dock att den första berättelsen som uppvisar flera av de drag som vi idag förknippar med science fiction är den assyriske författaren Lukianos En sann historia, som skrevs på 100-talet efter Kristus. I den beskrivs ett krig mellan de boende på månen och de på solen. Texten var tänkt att läsas som satir, vilket gäller även många av dagens verk inom genren.

Olika typer av science fiction

Man skiljer ibland mellan ”hård” och ”mjuk” science fiction. Skillnaden mellan de två typerna är framför allt hur noggrann beskrivningen av de tekniska och naturvetenskapliga förutsättningarna är. Många av de som skriver hård scifi är själva verksamma inom forskningen, däribland Gregory Benford och Robert L Forward. De mest kända författarna inom denna undergenre är dock troligen Isaac Asimov och Arthur C Clarke. Asimov var också professor i biokemi.

Mjuk science fiction berör mer karaktärernas känslor, och har för det mesta fokus på psykologi, ekonomi och olika samhällsvetenskaper. Ofta räknas utopiska och dystopiska romaner, som Karin Boyes Kallocain och George Orwells 1984, in i denna kategori. Det är inte lika vanligt att författare till mjuk science fiction är verksamma inom forskning, men undantag finns. Psykologen BF Skinner skrev romanen Walden två, som beskriver hur arbetet i ett samhälle bör organiseras på bästa sätt.